İnsan Kaynakları

Gücümüzü Çalışanlarımızdan Alıyoruz.

İnsan Kaynakları
sürecinde amacımız:

Sektördeki liderliğimizi çalışanlarımıza borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle, insanı merkeze alan insan kaynakları politikamızın hedefi çalışanlarımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktır.

Doğru İşe Doğru İnsan

Performansa ve Yetkinliklere Bağlı Ücret

Başarıya Bağlı Değerlendirme

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzü sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüz haline getirmektir.

lütfen güncel özgeçmişinizi ik@akcam.net adresine gönderiniz